XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, proj. M. Grochot (2019) ©